BTS Group

İNOVASYON

İNOVASYONUN YENİ ÜSSÜ BTS LABS

2018 yılında temellerini attığımız ve 2021 yılında resmi olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin SDx ve Otomasyon teknolojileri alanındaki ilk Ar-Ge Merkezi olan BTS LABS, şirketler grubumuzun programlanabilir altyapılar üreten birimidir. AR-GE mühendislerinden ve akademisyenlerden oluşan üst düzey teknik kadromuz ile yapay zekâ tabanlı otomasyon, orkestrasyon çözümleri ve hiper bütünleşik platform uygulamaları sunmaktayız.

 

Stratejik dönüşüm planımız ile oluşturduğumuz bu süreç BTS şirketler grubumuzun BTS LABS’e yönelik orta ve uzun vadeli planlarının adım adım hayata geçmesini sağladı. Bugün 6 ayrı ürün üzerinde çalışmalarını sürdüren BTS LABS, test süreçlerini bitirdiği: Sanallaştırma Platformu, Hiper Bütünleşik Platform, Observer Multi-Domain Network Otomasyon Platform ürünlerimizi teknoloji pazarına sundu. Eş zamanlı olarak network otomasyon ve hiper bütünleşik platformlara ayrılan alt birimlerine, ilerleyen dönemde aşağıdaki yapıları da dahil etmeyi planlamaktadır:

 

 

Yazılım Tanımlı Veri Merkezi

Yazılım Tanımlı Ağ

Ağ Otomasyonu

Veri Merkezi Otomasyonu

Veri Bilimi ve Yapay Zeka

AI Enable 6G

 

 

BTS Group olarak, BTS LABS’in yapay zeka tabanlı programlanabilir altyapılar konusunda global ölçekte bir AR-GE şirketi konumuna gelmesini en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. BTS LABS bu amaçla, kuruluşundan itibaren Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla önemli anlaşmalar yaptı ve kendisini ilk günden itibaren farklı bir alanda konumlandırdı. İlk anlaşmasını Türkiye’nin öncü teknik üniversitelerinden İTÜ’nün İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma ile gerçekleştirdi ve İTÜ AI Center Direktörü Prof. Dr.  Berk Canberk ve ekibini operasyonuna dahil etti. Bu iş birliğinin neticesinde İTÜ AI Center ve İTÜ Bilişim Fakültesi ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında AR-GE faaliyetleri yürütmek amacıyla protokoller imzaladı. İTÜ dışında Koç Üniversitesi , Türk Alman Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile de AR-GE tabanlı iş birliği süreçlerini başlattı. Aynı zamanda dünyaca ünlü teknoloji şirketi Cisco’ya ait geliştirme merkezi olan Cisco Innovation Center ve Türk Savunma Sanayi’nin en büyük şirketlerinden Aselsan ile protokol imzalama sürecine girdi. İş birliklerimizi stratejik dönüşüm hedeflerimiz kapsamında çok sayıda değerli kurumla genişletmeyi planlıyoruz.

 

Yenilikçi vizyonumuzun BTS LABS ile harekete geçmesiyle birlikte yapay zeka ve otomasyon alanlarındaki birikimin genç nesillere aktarılması için çalışmalarımızı başlattık. Geleceğin projelerine yön verecek mühendislerin BTS deneyim ve uzmanlığıyla yetişmesi için Mental Arts staj ve eğitim programını hayata geçirdik. Uluslararası modelleri esas alan Mental Arts’ta, alanında en iyilerden oluşan kadromuzla birlikte üniversite son sınıf öğrencilerini ve yeni mezun gençleri geleceğin mühendisliğiyle tanıştırıyoruz.

Programlanabİlİr Altyapılar

Günümüzde gelişen teknoloji ve değişen koşullar nedeniyle, üretilen verinin hızlı bir şekilde büyümesi ve mevcut altyapıların artan bu talebi karşılamakta zorlanması, birçok sektörde şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırdı. 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dinamikleri değiştiren Covid-19 pandemisi ise bilgi teknolojileri yatırımlarının temel ihtiyaçlar kadar öncelikli olduğunu gösterdi. IT altyapılarının hızla büyümesi ortaya çıkan problemlerin çözümünü güçleştirirken, toplam yatırım maliyetindeki ciddi yükselişler ve operasyonel sorunlar otonom mimarilerin önemini artırdı.

 

Altyapıların otonom mimarilere dönüşme eğilimiyle birlikte programlanabilir teknolojiler hız kazandı. Bir veri merkezinin ağ altyapısı, sunucu, depolama, sanallaştırma katmanları ve güvenlik sistemleri başta olmak üzere tüm bileşenleri daha esnek ölçeklenebilir, daha kolay yönetilebilir oldu. Benzer şekilde bu bileşenlerde yaşanan sorunlar da makine öğrenmesi/derin öğrenme gibi yapay zeka kavramlarının getirmiş olduğu otonom karar alma süreçleri sayesinde daha hızlı çözülebilir hale geldi. Böylece; şirketlerin dijital dönüşümünde kilit rol üstlenen yazılım ekipleri, uygulama katmanından daha geniş bir etki alanına geçti. DevOps, ITOps, DevSecOps gibi yeni kavramların da ortaya çıkmasıyla, bu durum multi disipliner ekiplerin teknolojinin daha alt katmanlarında rol almasını sağladı.

 

BTS Group olarak bu alanda yapmış olduğumuz yatırımlarımızla bugün programlanabilir altyapılar konusundaki en önemli çözüm üreticilerinden biriyiz. AR-GE Merkezimiz olan BTS LABS ile, Otonom Ağlar ve Hiper Bütünleşik Platformlar alanlarında geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle kurumların operasyonel yüklerini azaltıyor, geliştirme ortamlarında esneklikler sağlayarak toplam satın alma maliyetlerinde büyük avantajlar elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Uzun vadede ise şirketlerin dijital dönüşümlerindeki en önemli paydaş olmayı hedefliyoruz.

Yapay Zeka

Yapay zeka, bir ortama konan bir bilgisayar veya robotun belirlenen bir görevi kendi kendine yerine getirme becerisi olarak tanımlanır. Satranç oyuncusu Tartakower’in ‘‘Tüm hatalar yapılmayı bekler’’ sözü aslında yapay zeka için de oldukça uygundur. Yapay zekanın arkasında yatan temel mantık, bir bilgisayarın tercihleri neticesinde ortaya çıkan yanlış sonuçlara göre tercihlerini düzelterek kendini geliştirmesi şeklindedir. Aslında bu bilgisayar, problem ne olursa olsun yanlışlarından dersler çıkaran ve bu derslere göre davranışlarını yeniden şekillendiren bir oyuncudur. Olasılık ve makine öğrenmesi algoritmaları yapay zeka ile iç içe geçmiştir ve birlikte kullanılmaktadır. Bunun yanında, pekiştirmeli öğrenme algoritmaları bilgisayar donanımı teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, çok zor problemleri çözme konusunda kendini kanıtlamıştır.

 

 

The blunders are all there on the board, waiting to be made.

-Savielly Tartakower, GM Satranç Oyuncusu

 

 

Yapay zekanın performansı, belirlenen görevi bir insanın gerçekleştirme performansı ile karşılaştırılarak ölçülür. Bilgisayarların yapay zeka ile insan kapasitesini geçtiği alanlar hali hazırda mevcut olmakla birlikte, bu konuda yapılan çalışmaların artmasıyla yapay zeka sistemleri birçok yeni alanda da insan performansını geride bırakmaktadır. Satranç, Go, Atari gibi oyunlar; video ve resim üzerine yapılan düzenleme ve iyileştirme işlemleri; pazarlama alanında tüketiciye önerilen ürünler bu alanlardan bazılarıdır. 

 

BTS Group olarak yakın vadede en büyük hedefimiz, AR-GE departmanımız BTS LABS ile yapay zekayı; ağ altyapıları, hiper bütünleşik platformlar, güvenlik teknolojileri gibi alanlara entegre ederek alanımızda öncü olmaktır.

Verİ Bİlİmİ

Yapay zeka ve makine öğrenmesi çalışmaları başladığı anda, bunların büyük teknolojik gelişmeleri beraberinde getireceği öngörülüyordu. Yapay zekanın sahip olduğu potansiyelin anlaşılmasından sonra bu konuda çok sayıda detaylı çalışma yürütüldü ve sayısız yeni algoritma üretildi. Bu çalışmalara optimizasyon algoritmaları, tahminleme algoritmaları ve veriyi işleme algoritmaları da dahil oldu. Ancak doğayı anlama ve bilinmeyeni tahmin etme yetisine sahip en güçlü araç olan istatistiğin tahtını yapay zekaya bırakması, 21. yüzyılda verinin hayatımızın her alanına kaçınılmaz bir şekilde girmesiyle gerçekleşti.

 

Teknolojinin sayısız konuda insan hayatını kolaylaştırması, küreselleşen dünyanın ve internetin geniş kullanım alanları, büyük veri yığınlarının ortaya çıkmasını sağladı. 20. yüzyılda araştırma makine öğrenmesi faaliyetlerinin yaygınlaşması, yapay zeka alanında kaydedilen algoritmik gelişmeler ve giderek boyutları artan veri yığınları, istatistiksel yaklaşımların yerini tahminleme metodolojilerinin almasına sebep oldu. Günümüzde internete bağlı milyarlarca cihazın bulunması, ağ alt yapılarının tüm dünyada giderek genişlemesi ve bağlantı hızlarının artması, telekomünikasyon sektöründe önlenemez bir büyümeyi de beraberinde getirdi.

 

BTS Group olarak, tüm bu gelişmeleri ileri uzmanlığımızla yorumluyor ve 21. yüzyılın en önemli teknolojik gelişmesi olan yapay zekayı büyük veri ile harmanlıyoruz. Ağ teknolojileri alanında yaptığımız Ar-Ge çalışmaları, yazılım tabanlı ağ yönetimi ve saldırı tespit/önleme sistemleri konularında geliştirdiğimiz ürünlerle ICT dünyasının en önemli oyuncuları arasında yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bununla birlikte, yarattığımız katma değerle telekomünikasyon sektöründe teknolojinin önünü açarken, bilişim sektöründe lider olmayı hedefliyoruz.

Makİne Öğrenmesİ

Makine öğrenmesi denince akla gelen ilk kişilerden Andrew Ng “Makine öğrenimi, açıkça programlanmadan bilgisayarları harekete geçirme bilimidir” diyerek belki de konu ile ilgili en kısa ve net tanımlardan birini yapmıştır. Makine öğrenmesinin temel amacı eldeki veriyi kullanarak sıfırdan bir model yaratıp öğrenme işlemi bittiğinde bilmediğimiz verilerin sonuçlarını tahmin etmektir. Bu noktada makine öğrenmesinin iki temel problemi vardır: Sınıflandırma ve regresyon. Sınıflandırma problemi iki veya daha fazla sınıfa ait veri noktalarının elde bulunan çeşitli özelliklerini kullanarak ayırt etmeyi öğrenen bir modeli oluşturmaktır. Böylelikle, yeni bir veri noktası geldiğinde hangi özelliklere sahip olduğuna bakarak hangi sınıfta yer alması gerektiğine dair bir tahmin üretilebilir. Örnek olarak, bir banka müşterisinin bilgilerine bakıp kredi verildiği takdirde geri ödeme yapıp yapmayacağı verilebilir. Regresyon problemi ise sınıftan ziyade sürekli bir değer tahmini yapmaya dayanır. Buna örnek olarak da bir banka müşterisinin finansal bilgilerine bakılarak, bankadan kullanacağı kredinin geri ödeme faizinin yüzde oranının belirlenmesi gösterilebilir. İstatistik, bu noktada, elde bulunan veriyi makine öğrenmesi modeline uygun bir şekilde iletmek için kullanılan metotlar olarak öne çıkmaktadır.

 

Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed.

       -Andrew Ng, Founder and CEO of

                    Landing AI; Founder of deeplearning.ai

 

 

BTS Group olarak, makine öğrenmesini akademik perspektifin yanı sıra teknolojik gerçeklerle de destekleyebilmek için yola çıktık. Tasarladığımız modellerde makine öğrenmesini kullanarak ağ teknolojilerinde doğru karar verme mekanizmasını öğrenecek bir metodoloji oluşturmak ve sistemlere entegre etmek amacıyla Ar-Ge merkezimiz BTS LABS’i hayata geçirdik. Yolumuza yeni, yenilikçi ve iddialı adımlarla devam ediyor, yakın zamanda ICT alanında lider olmayı hedefliyoruz.

Network Otomasyon

Günümüz teknolojilerinin özündeki ve kapsamındaki her gelişme; internete bağlanma, dosya indirme veya transfer etme gibi hizmetlerde büyük talep artışı yaşanmasına sebep olur. Bu durum, son kullanıcı açısından internete en hızlı şekilde bağlanmak demek olurken; servis sağlayıcılar için daha çok bant genişliği veya daha çok cihaz anlamına gelir. Beklentilerin artmasına paralel olarak artması gereken bir diğer şey ise servis sağlayıcıların kontrol ve yönetme zorunluluğundaki cihazların çeşitliliği ve adedidir. Her yeni cihaz ve her yeni teknoloji, bu hizmeti müşterilerine en hızlı şekilde ulaştırmak isteyen kurum ve kuruluşların karşısına yönetimi her geçen gün daha da zorlaşan ağ ekipmanları olarak çıkar.

 

BTS Group olarak hem yurt içinde hizmet verdiğimiz hem de yurt dışında iş birliği içinde olduğumuz yerli ve uluslararası kurumları, bu güçlüğü kolayca aşmalarını sağlayan etkili çözümlerle buluşturuyoruz. Yönetimi en zor ve karmaşık olan ağ ekipmanlarını dahi son derece hızlı ve efektif biçimde kullanmayı sağlayan bu çözümler yoluyla bilişim sektöründe hizmet veren her firmanın, ağ altyapısını 21. yüzyıl gereksinimi haline gelen yazılım tabanlı ağa dönüştürmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz