BTS Group


BTS Sybelle Hiper Bütünleşik Platform

Tek platformda yazılım tabanlı depolama, sistem sanallaştırma işlevlerini bütünleşik yönetin

Sunucu, sanallaştırma ve depolama katmanlarının bütünleşik olarak yapılandırıldığı ve kontrol edilebildiği hiper bütünleşik platformlar; sağladıkları esneklikle birlikte kullanım ve yönetim kolaylığı sayesinde, konvansiyonel yapılara göre giderek daha fazla tercih edilmektedir. BTS Sybelle Hiper Bütünleşik Platform, yaygın olarak kullanılan tüm x86_64 mimarideki donanımlar üzerinde, depolama katmanını sanallaştırarak dağıtık ve yüksek erişilebilir bir mimari ile yazılım tabanlı depolama kaynağı sunmaktadır.

BTS Sybelle Hiper Bütünleşik Platform

Rekabetin yüksek olduğu ve çok sayıda üreticinin çok sayıda farklı çözümler sunduğu bu alanda, donanıma ve üreticiye bağımlı olma durumu dezavantaj yaratmaktadır. Altyapıda bir genişlemeye gidilme ihtiyacı oluştuğunda, kurumların mevcutta kullandıkları çözümün üreticisi ya da bu çözüm için önceden belirlenmiş olan çok sıkı donanım kriterleri ilerlemeye engel olabilmektedir. BTS Group olarak veri merkezleri için geliştirdiğimiz yazılım tabanlı bulut bilişim platformu BTS Sybelle Hiper Bütünleşik Platform’un en önemli çıkış noktası donanım bağımsızlığıdır.

Belirli bir senaryo özelinde, bazı performans ve donanım kriterleri doğrultusunda yapılan kolay tasarımlarla mevcut konvansiyonel donanım altyapısı bütünleşik sisteme entegre edilebilmektedir. Böylece tüm altyapının bir noktadan sonra atıl kalmasının önüne geçilmektedir. Konvansiyonel depolama üniteleri (SAN,NAS,vb.) ek depolama kaynağı olarak platform dahilinde rahatlıkla kullanılmakta ve sanallaştırma altyapısına entegre şekilde yönetilmektedir. Bununla birlikte yazılım tabanlı bulut bilişim platformunda yer alan yedekleme katmanı, yedekleme (backup/restore) işlemi için ek bir çözüme ve ürüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak önemli oranda maliyet avantajı sağlamaktadır.

Datasheet Talep Edin →
virtualization

Açık platform hiperbütünleşik altyapı

virtualization

100% yazılım tabanlı mimari

virtualization

Dahili hipervizör

virtualization

Backup ve restore işlemleri web arayüzünden yönetilebilir ve monitör edilebilir

virtualization

Stabil ve kolay genişleyebilir yapı

virtualization

Konvansiyonel yapıların kullanımı ve backup-restore işlemleri ile maliyet avantajı sağlar

Diğer ürünlerimizi keşfedin


virtualization